Kotoučové pily

Kotoučové pily patří mezi základní vybavení dílny. Kromě klasických pil se vyrábějí okružní pily zanořovací, které umožňují v kterémkoli místě materiálu začít řez, předřezové, pokosové, respektive zkracovací. Vyrábějí se i speciální pokosové pily, které umožňují dělit desky až do šířky 300 mm.

Formátovací pilu potřebujeme když máme nařezat víc desek se stejnými rozměry. Tyto pily se vyznačují velkou přesností a čistotou řezu. Pokud jdeme pilovat dýhovaný povrch, použijeme formátovací pilu s předřezem. Jde vlastně o další pilu, která je vestavěná do formátovací pily. Předřezový kotouč jemně předřízne povrch materiálu do hloubky přibližně 1 až 2 mm s opačnými otáčkami, než má hlavní řez. Bezprostředně za ním následuje proříznutí hlavní pilou. Tento způsob řezání zajistí velmi čistý řez.
Na řezání lehkých a barevných kovů se používají pouze speciální kotouče s jemnými zuby a negativním úhlem čela. Před odletujícími ostrými třískami je bezpodmínečně nutné chránit si oči ochrannými brýlemi. Profil se musí začít řezat na mělčí straně. Při dělení U-profilu se nemůže začínat řez na otevřené straně, která se při řezání kotouče prohýbá, a proto by se mohly zuby kotouče vylámat. Dlouhé profily se musí dobře podložit a upnout, aby se tlakem kotouče nerozkmitaly nebo nepřehnuly, co obvykle způsobí, že se kotouč zasekne nebo dojde k nebezpečnému vymrštění pily ze záběru.

Kolik je třeba zubů
Kotouče se dají snadno vyměňovat, proto používáme vždy ten, který je nejvhodnější pro řezání konkrétního materiálu. Obecně platí zásada, že čím je materiál tvrdší, tím větší počet zubů by měl být na kotouči. Čím je totiž počet zubů větší a rychlost otáčení vyšší, tím je řez přesnější a čistší. Na odvádění tepla kotouče, které vzniká třením o materiál, slouží díry a různě tvarované zářezy. V prodejní nabídce jsou i kotouče pokryté tenkou vrstvou teflonu, která zmenšuje tření v řezu a zabraňuje přehřívání kotouče. Kotouče s karbidovým řezným povrchem zubů a jiným ušlechtilým nebo tvrzeným povrchem - jsou sice dražší, ale vydrží déle a lze je několikrát znovu naostřit. Kotouče se brousí na speciálním stroji s diamantovým brusným kotoučem.

Bezpečnost obsluhy
Délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních pil menší než průměr použitého pilového kotouče. Stůl musí mít v místě, kde jím prochází pilový kotouč, vyměnitelnou vložku z vhodného materiálu. Kotouč pily musí mít ochranný kryt, jehož části se samočinně při přisouvaní dřeva do místa řezu otevírají a po řezu zavírají. Kotouč pily s podávací kolébkou musí být vybaven dvoudílným ochranným krytem, jehož části se musí při podávání dřeva do řezu otevřít a po řezu a odklopení opět zavřít. Vyčnívající část pilového kotouče musí být při přeřezávání zakryta ještě dalším krytem. Podávací kolébka musí mít držák řezaného dřeva a zařízení na omezení výkyvu. Přenosné ruční kotoučové pily musí mít roztahovací klín. Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání musí být vybaveny i roztahovacím klínem. Rameno prořezávacích kotoučových pil, po kterém se pila pohybuje, musí mít v krajní poloze zarážky, které zabrání pile vypadnout z pojízdné dráhy a v základní poloze zarážku proti samovolnému pohybu. Tyto pily se nesmí používat na podélné rozřezávání obrobků. Pilový kotouč horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily musí být zabezpečen dvojdílným ochranným krytem, jehož vrchní pevný díl musí zakrývat celou vrchní část pilového kotouče, v zadní výchozí poloze musí být pilový kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily. Kotouč nesmí přejet přes přední okraj pracovního stolu a musí se samočinně vracet do výchozí polohy.