Nůžky

Stroje na dělení materiálů - Nůžky

Nůžky jsou tvářecí stroje, na kterých se dělí materiál stříháním. Při stříhání se materiál odděluje smykovým působením dvou nožů. Tento způsob dělení se proto používá pro měkké tvárné materiály menších tlouštěk. Tato operace se používá v lisovnách pro přípravu polotovarů (stříhání tabulí plechů na pásy, rozdělení svitků na tabule, stříhání profilů), na vystřihování předlisků k dalšímu zpracování apod.

Tvářecí stroje na stříhání plechů a profilů rozdělujeme na nůžky a lisy. Nůžkami se prostřihuje, vystřihuje, ostřihuje a pod. Lisy používáme na vystřihování a ostatní druhy stříhání v nástroji. Jsou to většinou univerzální stroje, které lze po výměně nástrojů používat i na jiné druhy tváření, například ohýbání, tažení a pod. Podle konstrukčních a technologických znaků rozeznáváme nůžky na stříhání plechu, profilů, nebo hutních polotovarů. Nůžky na plech mohou být s rovnými noži (pákové nůžky, kmitací nůžky, tabulové nůžky s rovnoběžnými noži nebo se skloněnými noži), nůžky na plech s kotoučovými noži (jednokotoučové nůžky, dvoukotoučové nůžky na pásy, dvoukotoučové nůžky okružní nebo křivkové a vícekotoučové nůžky) . Nůžky na stříhání profilů mohou být konstruovány jako ruční, strojní a kombinované (s noži na pásu, s děrovadlem, nebo univerzální).

Ostatní druhy nůžek jsou například: rotační nůžky na trubky, nůžky na stříhání stavební oceli, nůžky na stříhání předkovků - tzv.. štípačky, letmé nůžky na stříhání plechu a drátů a aligátorové nůžky na stříhání šrotu. V praxi se používá široký sortiment nůžek na stříhání různých tlouštěk plechu a profilů. Plechy do tloušťky 40 mm se stříhají za studena.