Vyvrtávačky

Obráběcí stroje - Vyvrtávačky

Charakteristickou operací pro vyvrtávačky je vyvrtávání, tedy obrábění děr otáčejícím se nožem. Jsou to stroje vysoce univerzální, protože umožňují kromě vyvrtávání realizovat řadu dalších technologických operací. Je možné na nich vrtat šroubovitým vrtákem, vyhrubovat a vystruhovat, zahloubat, zarovnávat čelní plochy nálitků, soustružit vnější válcové plochy, soustružit rovinné plochy, řezat závity vnitřní a vnější, pomocí zvláštního příslušenství vyvrtávat vnitřní kuželové plochy. Velmi často uskutečňované na vodorovných vyvrtávačkách je frézování rovinných ploch řezací hlavou. Dá se také frézovat kotoučovými i tvarovými frézami navlečenými na trnu podepřením ve vnějším ložisku na rameni připevněném k čelu vřeteníku. Na vyvrtávačkách lze také přetahovat, protlačovat a obrážet.

Pro konstrukci vyvrtávaček je typické, že mají dvě nebo tři souosá vřetena, přičemž vřeteno nejmenšího průměru - tzv.. vyvrtávací vřeteno má možnost současně se otáčet a vysouvat. Protože průměr tohoto vřetene v podstatě vymezuje nejmenší průměr díry, kterou lze na stroji vyvrtávat, byl jako charakteristický parametr vyvrtávaček přijat právě průměr vyvrtávacího vřetena DW. Pro stroje, které mají tři souosá vřetena (tzv. frézovací, vnější vyvrtávací a vnitřní vyvrtávací) se tento parametr upřesňuje na průměr vnitřního vyvrtávacího vřetena.