Protahovačky - stroje na protahování

Obráběcí stroje - Protahovačky

Protahování se používalo původně na přesné obrábění děr jiných obrysů než kruhových, například drážek pro pera v nábojích, čtyřhranných děr, drážkovaných nábojů a podobných tvarů. Dnes umíme protahováním běžně obdělávat i venkovní plochy tvarové i rovinné, přičemž se dosahuje vysoká přesnost a velký výkon.

Stroje na protahování - protahovačky rozdělujeme podle polohy roviny, ve které probíhá hlavní řezný pohyb, na dvě základní skupiny - protahovačky vodorovné a na protahovačky svislé.
Charakteristickým parametrem protahovaček je největší průtažná síla, tedy maximální síla, kterou dokáže pohon hlavního pohybu působit na nástroj. Doplňujícím parametrem je maximální zdvih nástroje. Protahovačky se vyskytují ve velikostech od 40 do 600 kN průtažné síly se zdvihy až do 2 000 mm.