Vrtačky

Obráběcí stroje - Vrtačky

Vrtačky jsou určeny pro vrtání otvorů do plného materiálu, nebo obrábění otvorů, které byly vytvořeny s přídavkem na obrábění při odlévání, kování, vypalování a pod. Hlavní řezný pohyb je rotační a koná ho nástroj upnutý ve vřetenu, který se při vrtání posouvá ve směru osy vůči obrobku.

Základní operace, která se na vrtačkách provádí, je vrtání šroubovitým vrtákem.
Výhrubníkem a výstružníkem se zlepšuje geometrická a rozměrová přesnost předobrobených děr. Kromě toho se na vrtačkách díry zahlubují válcovým nebo kuželovým záhlubníkem a zarovnávají se čela nálitků. Velké díry se vrtají korunovým vrtákem vedeným čepem v předvrtané díře. Velmi často se na vrtačkách i řežou závity. Při řezání závitů ve slepých dírách se používá tzv.. Pearnův přístroj, což je v podstatě pojistná zubová spojka, která po dosednutí závitníku na dno začne přeskakovat a tím se zabrání ukroucení závitníku. Pokud se řeže závit do měkkého materiálu nebo pokud mají do oceli vyříznout přesné závity musí být závitník veden krátkým výměnným vodicím šroubem procházejícím maticí v přípravku.

Důležitou skutečností, kterou je třeba mít při práci na vrtačkách na paměti je, že vřeteno vrtačky je konstruováno pouze pro zachycování axiálních sil a nesmí být zatíženo radiálními silami. Pokud bychom tedy potřebovali na vrtačce vyvrtávat, musí být nástroj (Vyvrtávací tyč) vedený v pouzdře přípravku, které zachytí příslušné radiální síly.